Про фітосанітарну лабораторію

 Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія фінансується за КПКВ 2809030 «Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

На сьогоднішній день гранична чисельність працюючих в Чернівецькій обласній  фітосанітарній лабораторії нараховує 47 працівників.

Фітолабораторія проводить ентомологічні, мікологічні, фітогельмінтологічні, гербологічні та бактеріологічні аналізи зразків рослин і рослинної продукції, що відбираються від імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання.

 Фітолабораторія забезпечена всім необхідним обладнанням для проведення фітосанітарної експертизи.

Протягом  2017 року в Чернівецьку обласну фітосанітарну лабораторію надійшло та проаналізовано :

– по імпортним об’єктам регулювання : 3550 зразків, 2413 експертиз, 4661 аналізів в т.ч.: ентомологічних – 3550,    мікологічних – 1096 , бактеріологічних-11, фітогельмінтологічних – 13, гербологічних- 2;

     – по   вітчизняним об’єктам регулювання :  9865  зразків,  6313 експертиз,  22573 аналізів,  в  т.ч.: ентомологічних – 9825, мікологічних – 7449,  фітогельмінтологічних- 4882, гербологічних – 417.

  Проводячи аналіз діяльності Чернівецької обласної фітосанітарної лабораторії за 2017 рік зазначимо, що порівняно з 2016 роком кількість надходжених зразків та кількість проведенних аналізів та експертиз в цілому збільшилось приблизно на 3%. 

Наведений аналіз даних свідчить про те , що  2015р. та 2016 р. спостерігається тенденція до зменшення надходження зразків та проведення експертиз та аналізів по  об’єктам регулювання , але в 2017 році вже присутня динаміка зростання цих показників.

               Виявлення шкідливих організмів за останні 4 роки в імпортних об’єктах регулювання значно не відрізняються по видовому  та кількісному складу, що обумовлено однаковою різноманітністю об’єктів регулювання та їх  походженням (шкідники і хвороби цитрусових та кісточкових плодів).

Серед вітчизняних об’єктів регулювання карантинних  шкідливих організмів  відсутніх в Україні виявлено не було .

 З регульованих шкідливих організмів, обмежено-поширених в Україні  виявлено :

Амброзію полинолисту Ambrosia artemisifolia L. в 13 випадках  в зерні сої з Кіцманського та Сокирянського районів Чернівецької області ;

Рак картоплі Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival – в 27 випадках на присадибних ділянках загальноюю площею 8,19 га при проведенні контрольних обстежень в смт.Берегомет, Вижницького р-ну Чернівецької області та  обстежень в с.Тораки, с.Поркулина, с.Усть Путила Путильського р-ну  Чернівецької області (старі вогнища);

Золотисту картопляну нематоду Globodera rostochiensis (Woll) B- в 13 випадках на загальній площі 0,61 га при проведенні контрольних обстежень в с.Тораки, с.Поркулина Путильського р-ну Чернівецької області (старі вогнища).

  З інших шкідливих  організмів виявлено 79  видів шкідників в 224 випадках, 16 видів  хвороб в 154  випадках, 1 нематода в 1 випадках  та  34  видів бур’янів в  173 випадках.

      Основними завданнями Фітосанітарної лабораторії є:

  • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Чернівецької області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
  • визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
  • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
  • своєчасне виявлення, локалізація та ліквідація регульованих шкідливих організмів;
  • кваліфіковане своєчасне визначення шкідливих організмів;
  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів;
  • участь у проведені аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявленних організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
  • організація та проведення  навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
  • надання фахових консултацій з питань карантину та захисту рослин.

Основною метою діяльності Фітолабораторії є проведення науково-обґрунтованої лабораторної діагностики та/або ідентифікації шкідливих організмів, оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання у сферах карантину та захисту рослин.

Участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;

участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об’єктів регулювання;

проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованних шкідливих організмів.