Про фітосанітарну лабораторію

 ДУ «Чернівецька обласна фітосанітарна лабораторія» фінансується за КПКВ 2809030 «Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів».

На сьогоднішній день гранична чисельність працюючих в Чернівецькій обласній  фітосанітарній лабораторії нараховує 47 працівників.

Фітолабораторія проводить ентомологічні, мікологічні, фітогельмінтологічні, гербологічні та бактеріологічні аналізи зразків рослин і рослинної продукції, що відбираються від імпортних та вітчизняних об’єктів регулювання.

 Фітолабораторія забезпечена всім необхідним обладнанням для проведення фітосанітарної експертизи.

Протягом  2016 року в Чернівецьку обласну фітосанітарну лабораторію надійшло та проаналізовано :

– по імпортним об’єктам регулювання : 2781 зразок, 2090 експертиз, 3659 аналізів в т.ч.: ентомологічних – 2781,    мікологічних – 840 , бактеріологічних-11, фітогельмінтологічних – 12, гербологічних- 15;

     – по   вітчизняним об’єктам регулювання :  10142  зразки,  6362 експертизи,  25103 аналізів,  в  т.ч.: ентомологічних – 10102, мікологічних – 8505,  фітогельмінтологічних- 5743, гербологічних – 753.

  Проводячи аналіз діяльності Чернівецької обласної фітосанітарної лабораторії за 2016 рік зазначимо, що порівняно з 2015 роком кількість надходжених зразків по імпортним об’єктам регулювання зросла на 38 % та приблизилась до рівня 2013,2014 р.р.; кількість проведених аналізів зросла на 23 % порівняно з 2015 р., але порівняно з 2014 р. зменшилась на 18 %  та приблизилась до рівня 2013 р.; кількість проведених експертиз на 38 % більша ніж проведено в 2013,2015р.р., але на 12 % менша ніж проведено в 2014р. Наведений аналіз даних свідчить про те , що з 2013р. по 2015 р. спостерігається тенденція до зменшення надходження зразків та проведення експертиз та аналізів по імпортним об’єктам регулювання , але в 2016 році вже присутня динаміка зростання цих показників.

  Стосовно вітчизняних об’єктів регулювання зазначимо, що порівняно з 2015 роком кількість надходжених зразків зменшилась на 16 % та на 50 % порівняно з рівнями 2013,2014 р.р.; кількість проведених аналізів за останні 4 роки щорічно зменшується на 20 % ; кількість проведених експертиз за останні 4 роки суттєво не змінюється (коливання становлять до 10% ).Аналіз даних свідчить про динаміку зменшення кількості надходжених зразків та проведених експертиз та аналізів по вітчизняним об’єктам регулювання щорічно з 2013р.по 2016р.

     Серед імпортних об’єктів регулювання карантинних шкідливих організмів відсутніх та обмежено поширених на Україні та регульованих не карантинних виявлено не було . З інших шкідливих організмів виявлено 12 видів шкідників в 299 випадках, 20 видів хвороб в 121 випадку.

         Виявлення шкідливих організмів за останні 4 роки в імпортних об’єктах регулювання значно не відрізняються по видовому  та кількісному складу, що обумовлено однаковою різноманітністю об’єктів регулювання та їх  походженням (шкідники і хвороби цитрусових та кісточкових плодів).

Серед вітчизняних об’єктів регулювання карантинних  шкідливих організмів  відсутніх в Україні виявлено не було .

 З регульованих шкідливих організмів, обмежено-поширених в Україні  виявлено :

Амброзію полинолисту Ambrosia artemisifolia L. в 6 випадках  в зерні сої з Кіцманського та Сокирянського районів Чернівецької області ;

Повитицю хмелевидну  Cuskuta lupuliformis  Krock. в 1 випадку  в зерні сої з  Кіцманського району Чернівецької області;

Рак картоплі Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival – в 27 випадках на присадибних ділянках загальноюю площею 8,19 га при проведенні контрольних обстежень в смт.Берегомет, Вижницького р-ну Чернівецької області та  обстежень в с.Тораки, с.Поркулина, с.Усть Путила Путильського р-ну  Чернівецької області (старі вогнища);

Золотисту картопляну нематоду Globodera rostochiensis (Woll) B- в 13 випадках на загальній площі 0,61 га при проведенні контрольних обстежень в с.Тораки, с.Поркулина Путильського р-ну Чернівецької області (старі вогнища).

  З інших шкідливих  організмів виявлено 19  видів шкідників в 49 випадках, 17  видів  хвороб в 95  випадках, 1 нематода в 2 випадках  та  30  видів бур’янів в  164 випадках.

         Виявлення регульованих та інших шкідливих організмів за останні 4 роки в вітчизняних об’єктах регулювання також значно не відрізняються по видовому  та кількісному складу. Проте в 2015, 2014 р.р. виявлені нові вогнища західного кукурудзяного жука , а в 2016 році нових вогнищ цього шкідника не зареєстровано. В 2016 році виявлено повитицю хмелевидну в зерні сої , що не було в попередніх роках. Зменшилась кількість ентомологічних, гербологічних  та мікологічних експертиз, отже і кількість виявлених видів шкідливих організмів продуктів запасу (зерно), що обумовлено зменшенням надходжених зразків зерно продукції в лабораторію. Підтверджені старі вогнища регульованих шкідливих організмів , які обмежено-розповсюджені на Україні та в Чернівецькій області ( золотиста картопляна нематода, рак картоплі, амброзія полинолиста).

Основними завданнями Фітосанітарної лабораторії є:

  • виконання комплексу заходів, що спрямовані на охорону території Чернівецької області від занесення та інтродукції регульованих шкідливих організмів;
  • визначення фітосанітарного стану об’єктів регулювання, що імпортуються, експортуються, реекспортуються, перевозяться в межах України або транзитом територією України;
  • проведення фітосанітарної експертизи об’єктів регулювання;
  • своєчасне виявлення, локалізація та ліквідація регульованих шкідливих організмів;
  • кваліфіковане своєчасне визначення шкідливих організмів;
  • вивчення видового складу, біології та екології регульованих шкідливих організмів;
  • участь у проведені аналізу ризику шкодочинності та визначення карантинного значення виявленних організмів, розробка та надання рекомендацій по здійсненню заходів, спрямованих на їх локалізацію та ліквідацію;
  • організація та проведення  навчання працівників, які безпосередньо виконують роботи із карантину та захисту рослин;
  • надання фахових консултацій з питань карантину та захисту рослин.

Основною метою діяльності Фітолабораторії є проведення науково-обґрунтованої лабораторної діагностики та/або ідентифікації шкідливих організмів, оцінки фітосанітарного стану рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання у сферах карантину та захисту рослин.

Участь у проведенні обстеження рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання та об’єктів;

участь у проведенні систематичного обстеження земель сільськогосподарського призначення і земель лісового фонду, місць обігу об’єктів регулювання;

проведення щорічного аналізу фітосанітарного стану області та виявлення регульованних шкідливих організмів.